Termeni și condiții

Termenii și Condițiile prezente constituie un acord legal între dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului www.ingrijiremonumentala.ro („Site-ul”) și Tuio Social Media, cu sediul social în localitatea Izvorani, com. Ciolpani, județul Ilfov, imobilul înscris în CF nr 3005, o societate înregistrată și existând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1645/2011, CUI RO28653743, reprezentată legal de PETRE LUDWIG ADRIAN, în calitate de Administrator („Tuio”). În cadrul Termenilor și Condițiilor Generale prezente, ne vom referi la dumneavoastră ca „dumneavoastră” sau „al dumneavoastră” și ne vom referi la Tuio Social Media ca „noi”, „nostru” sau „Tuio”. Site-ul a fost dezvoltat de Tuio Social Media pentru clientul Oral B România și are ca scop efectuarea unei campanii de conștientizare prin care se promovează monumentele și obiectivele arhitecturale îngrijite din București („Campania”).
 

1. Aplicare

 
Termenii și Condițiile stabilesc cadrul general de utilizare al Site-ului de către dumneavoastră în calitate de utilizator al Site-ului care nu se înregistrează, Site-ul fiind doar de prezentare și de informare. Termenii si Condițiile vi se aplică imediat ce utilizați pentru prima dată Site-ul și considerăm că ați acceptat să îi respectați de la prima utilizare.

Tuio își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Generale în orice moment. Utilizarea continuă a Site-ului înseamnă că acceptați necondiționat toate modificările aduse Termenilor și condițiilor în acest moment.

Acceptul dumneavoastră privind Termenii si Condițiile reprezintă un acord legal obligatoriu între dumneavoastră și Tuio. Dacă nu doriți să continuați să fiți ținuți responsabili prin Termenii și Condițiile prezente, vă rugăm să încetați să utilizați Site-ul în acest moment.

 

2. Modul de funcționare a Site-ului

 

Vizitatorii Site-ului vor putea consulta harta interactivă disponibilă pentru a vedea monumentele incluse în Campanie, precum și pentru a afla diverse informații relevante în legătură cu acestea.

Site-ul nu oferă posibilitatea de a crea cont, nu oferă servicii sau produse de vânzare și nu creează nicio obligație pentru Tuio și pentru celelalte persoane fizice sau juridice implicate în Campanie, nici față de dvs., nici față de terți.

Singura secțiune de pe Site în cadrul căruia vă pot fi solicitate date cu caracter personal este secțiunea “Sugerează un obiectiv”. Prin completarea acestei secțiuni, vă exprimați acordul in mod expres cu privire la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu Politica cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

Informatiile prezentate pe Site au caracter informativ și pot fi modificate de către Tuio, fără o notificare prealabilă.

 

3. Limitări

 

Navigarea Site-ului de către dvs. nu creează niciun fel de obligație pentru Tuio și nici pentru celelalte persoane fizice sau juridice implicate în Campanie.

Sugerarea unui obiectiv nou prin folosirea secțiunii “Sugerează un obiectiv” nu creează niciun fel de obligație de partea Tuio sau a oricăror alte terțe părți implicate în Campanie în legătură cu includerea obiectivului pe Site. De asemenea, sugerarea unui obiectiv nou nu echivalează cu includerea acestuia pe harta interactivă sau cu existența oricărei obligații de plată sau a oricărei răspunderi din partea Tuio sau a celorlalte persoane fizice sau juridice implicate în Campanie. În cazul în care Tuio dorește să includă imobilul sugerat pe harta interactivă, veți fi contactat pentru a stabili detaliile.

 

4. Proprietatea intelectuală

 

Întregul conținut al Site-ului, inclusiv numele acestuia, reprezintă proprietatea Tuio, iar acest lucru înseamnă că este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, de legile de proprietate intelectuală relevante și alte legi relevante.

Oricare dintre materialele postate pe Site sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, acestea aparținând Tuio sau furnizorilor săi de content. Este interzisă orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licențiere sau publicare de materiale de pe Site (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activități sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acțiunilor menționate anterior) de către orice terță persoană, indiferent dacă această activitate este făcută pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură pecuniară sau nu, fără acordul scris prealabil din partea Tuio sau din partea oricărui furnizor terță parte indicat în conținutul anumitor materiale publicate pe Site.

Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe Site nu transferă drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor.

Pentru evitarea oricărui dubiu, nu puteți reproduce, copia, distribui, stoca sau reutiliza în niciun alt mod materialele de pe Site, cu excepția cazului în care este stipulat altfel pe Site sau cu excepția cazului în care Tuio și-a acordat permisiunea prealabilă, expresă și în scris.

 

5. Răspunderea 

 

Tuio și/sau celelalte persoane fizice sau juridice implicate în Campanie nu pot fi responsabile pentru daune de orice fel pe care dvs. sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Tuio a oricăreia dintre activitățile sale pe Site și pentru daune care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

A se vedea Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

7. Folosirea Cookie-urilor

 

A se vedea Politica de Cookies, care face parte din prezentul Document.

 

8. Forța majoră

 

Nu se consideră că o parte încalcă dispozițiile Termenilor și condițiilor, iar aceasta nu este răspunzătoare și nu are niciun fel de responsabilitate pentru nicio pierdere sau pagubă produsă ca urmare a neexecutării totale sau parțiale, a eșecului, a întreruperii sau întârzierii în ceea ce privește executarea îndatoririlor și obligațiilor părții respective ca urmare a cazurilor fortuite, incendiilor, măsurilor guvernelor, statelor, organismelor guvernamentale, supranaționale sau a autorităților de reglementare, războaielor, rebeliunilor civile, terorismului, nefuncționarea oricărui sistem computerizat, întreruperilor de alimentare, litigiilor de muncă indiferent de natură sau oricăror altor motive (indiferent dacă este sau nu asemănător cu oricare dintre cele de mai sus), care nu se află sub controlul părții în cauză.

 

9. Legea aplicabilă – jurisdicția

 

Termenii și Condițiile și relația dintre dumneavoastră și Tuio rezultată ca urmare a acestora vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, fără a ține cont de conflictele de lege.

Orice litigiu în legătură cu Termenii și Condițiile se supune soluționării de către instanțele competente de la sediul Tuio.

 

10. Comunicări și informații

 

Orice notificare a dumneavoastră către noi cu privire la Termenii și condițiile Tuio sau la activitățile dumneavoastră pe Site vor fi transmise prin e-mail la ingrijiremonumentala@tuio.ro.

Tuio poate transmite notificări prin e-mail către persoanele care au completat formularul de pe Site sau prin anunțuri publicate pe Site.

 

11. Reclamații

 

Dacă doriți să înaintați o reclamație cu privire la orice aspect al Site-ului, trebuie să ne-o aduceți la cunoștință imediat, trimițând un e-mail, cu mențiunea „reclamație” la rubrica subiectului, la adresa: ingrijiremonumentala@tuio.ro. Vom trimite un răspuns inițial la e-mailul dumneavoastră în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, iar acest răspuns va indica fie că reclamația a fost soluționată, fie că investigăm problema în continuare. Dacă investigăm problema în continuare, vă vom oferi un răspuns final în cel mult 30 de zile de la primirea e-mailului dumneavoastră. Este posibil să fie necesar să vă adresăm întrebări pentru a înțelege detaliile reclamației dumneavoastră, iar orice întrebări pe care vi le punem, precum și orice răspuns pe care îl vom oferi, vor fi trimise prin e-mail la adresa pe care ați folosit-o pentru a trimite reclamația.

 

12. Răspunderea

 

Răspunderea dumneavoastră față de Tuio. Veți fi răspunzător față de Tuio pentru orice pierdere sau daună suferită de noi ca urmare a oricărei încălcări a Termenilor și condițiilor sau pentru orice utilizare a Site-ului care este frauduloasă sau care reprezintă o conduită necorespunzătoare. De asemenea, veți fi răspunzător pentru acuratețea datelor transmise Tuio prin intermediul formularului de pe Site, iar Tuio nu poate fi ținut răspunzător pentru nicio daună ce ar rezulta din inacuratețea informațiilor transmise inițial de către dumneavoastră.

Răspunderea noastră față de dumneavoastră. Tuio va putea fi ținut răspunzătoare pentru daunele cauzate de orice încălcare voită de către Tuio a Termenilor și condițiilor. Tuio nu va fi răspunzătoare pentru pierderile suferite de dumneavoastră în cazul în care aceasta și-a îndeplinit îndatoririle și funcțiile, astfel cum sunt stabilite în Termeni și Condiții și în documentele aferente Site-ului. Nu vom fi răspunzători în legătură cu nicio eroare sau inexactitate cu privire la datele introduse de dumneavoastră. Nu suntem responsabili pentru nicio pierdere indirectă, pe cale de consecință, specială sau punitivă, pentru daune, costuri sau cheltuieli, pierderi sau daune neprevăzute, pierderea profitului, pierderea afacerii, pierderea sau irosirea timpului de administrare sau a timpului altor angajați, pierderea reputației, epuizarea fondului comercial sau pierderea, deteriorarea sau corupția datelor.

 

13. Prevederi diverse

 

Daca una sau mai multe prevederi ale Termenilor și Condițiilor sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, acele prevederi nu vor fi aplicate.

Termenii și Condițiile Generale nu se pot interpreta în sensul creării unei relații de parteneriat sau a unei asocieri în participațiune între dumneavoastră și noi.

Contact

Ia legătura cu noi la adresa ingrijiremonumentala@tuio.ro și iți răspundem în cel mai scurt timp.

Sugerează un monument nou


    Relația ta cu obiectivul mai sus menționat

    Prin completarea acestui formular declar că sunt de acord cu Termenii și Condițiile Site-ului, precum și cu prelucrarea datelor personale conform „Politicii de confidentialitate” a Site-ului.