Politica de confidențialitate

Regulamentul UE 2016/679 privind “protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”), contine o serie de reguli care vizeaza asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in conformitate cu drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor fizice cu scopul de a creste nivelul de protectie a datelor personale. Prezentul document cuprinde detalii referitoare la aceste cerinte ale regulamentului si modalitatea in care Tuio Social Media prelucreaza datele cu caracter personal.

 

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Tuio Social Media, in calitate de operator de date.

 

Date privind Operatorul datelor cu caracter personal si Responsabilul cu protecta datelor


Tuio Social Media, cu sediul social în localitatea Izvorani, com. Ciolpani, județul Ilfov, imobilul înscris în CF nr 3005, o societate înregistrată și existând în conformitate cu legile din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1645/2011, CUI RO28653743, reprezentată legal de PETRE LUDWIG ADRIAN, în calitate de Administrator („Tuio”). Puteti contacta Compania in legatura cu orice chestiune legata de prelucrarea datelor dvs., precum si pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, in special daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la modul in care noi prelucram datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteti contacta Tuio este: ingrijiremonumentala@tuio.ro.

 

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel sunt detaliate urmatoarele:

 

 1. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal
 2. Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale
 3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 4. Scopurile si temeiurile prelucrarii
 5. Durata pentru care va prelucram datele
 6. Dezvaluirea datelor cu caracter personal
 7. Transferul datelor cu caracter personal
 8. Drepturile de care beneficiati
 9. Confidentialitatea minorilor
 10. Modificari in politica de confidentialitate

 

 1. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
  adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care suntprelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate („exactitate”);
  păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).
 1. Cum colectam si procesam informatiile dvs. personale

Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

 1. Date colectate pe site
 • informatii despre computerul dvs. si despre vizitele si utilizarea acestui site web (inclusiv
  adresa dvs. IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa
  de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);
 • informatiile pe care ni le furnizati la completarea secțiunii “Sugerează un obiectiv” (inclusiv informatiile dvs. de contact);
 • informatiile pe care ni le furnizati atunci cand utilizati serviciile sau informatiile care sunt
  generate in timpul utilizarii acestor servicii (inclusiv frecventa si modelul
  utilizarii serviciilor);
 • informatiile continute in sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti sau trimiteti prin acest site (inclusiv corespondenta cu noi, continutul comunicarii si datele asociate cu comunicarea);
 • publicatiile, blogurile, interviurile, opiniile, comentariile etc.
 1. Contacte profesionaleale reprezentanților legali, persoanelor de contact sau angajatilor
  partenerilor, furnizorilor de servicii, colectate de Tuio in desfasurarea
  obiectului de activitate. In concret, datele profesionale prelucrate sunt: nume, prenume, denumire functie, numar de telefon, adresa de email.
 2. Alte informatiipe care ni le furnizati prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în
  orice altă modalitate, precum si orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.
 3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prezenta politica de confidentialitate se aplica tuturor persoanelor vizate de procesele de
prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Tuio, aceste persoane
putand fi:

 1. Daca sunteti vizitator al Site-ului care completeaza sectiunea “Sugereaza un obiectiv”, Tuio va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:
 • Nume si prenume
 • Adresa de e-mail/numarul de telefon
 • Date referitoare la modul in care utilizati site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastra)
 • Precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in momentul completarii sectiunii “Sugereaza un obiectiv” sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea site-ului.

 

 1. Daca sunteti vizitator al site-ului care nu completează secțiunea “Sugerează un obiectiv”, Tuio va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:
 • In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel
 • In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, limba si pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la site-ul nostru, informatii sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile), date despre comportamentul utilizatorilor.

 

 1. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti vizitator al site-ului, Tuio prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligatiilor fiscale, precum si de arhivare.

Temei: Conformitatea cu obligațiile legale (art.6 alin. (1) lit. c din GDPR) – Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul site-ului.

datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe site.

Temei: Interesul legitim (art.6 alin. (1) lit. f din GDPR) – Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al Tuio de a asigura functionarea corecta a site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

 1. Durata pentru care va prelucram datele

Tuio va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care doriti sa nu va mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau daca doriti stergerea datelor, va puteti exercita drepturile detaliate la punctul 8 de mai jos.

 1. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii (firma de curierat, operatorul platilor online, etc), operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal si catre autoritatile publice centrale / locale.

Cazuri exemplificativ enumerate de transfer de date cu caracter personal pot fi urmatoarele:

 • pentru administrarea site-ului
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre prin intermediul site-ului;
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana sau Spatiul Economic European.

 1. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Tuio, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date – dreptul de a obtine confirmarea din partea Tuio cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplica in anumite conditii. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, sa se anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, presupune dreptul de a solicita incetarea prelucrarii in anumite circumstante, precum: (i) dvs. contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date si (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie
 • in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
 • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (site oficial: www.dataprotection.ro) sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: ingrijiremonumentala@tuio.ro sau prin posta la sediul Tuio.

 1. Confidentialitatea minorilor

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, colectarea si procesarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice minori cu varsta sub 18 este facuta prin completarea formularului de consimtamant de catre parintii, tutorii sau responsabilii legali ai minorului respectiv, prin care isi da acordul cu privire la scopurile pentru care este de acord sa fie procesate datele cu caracter personal ale minorului cu varsta sub 18 ani.

Formular de consimtamant parental privind procesarea datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile legale aplicabile, vom colecta si procesa datele tale cu caracter personal in baza unui consimtamant valabil liber exprimat, explicit, lipsit de ambiguitate, si bazat pe informatiile aduse la cunostinta ta prin intermediul prezentelor Termeni si Conditii. Acest formular de consimtamant contine exprimarea acordului tau de vointa cu privire la colectarea si procesarea datelor tale cu caracter personal pentru o serie de scopuri identificate in mod concret, avand in vedere faptul ca este absolut necesar pentru indeplinirea scopurilor identificate la sectiunea 2 de mai sus sa fie colectate si procesate datele care sunt incluse in respectivul formular de consimtamant. In masura in care scopurile pentru care colectam datele tale cu caracter personal se vor modifica sau extinde sau vom identifica operatori terti catre care intentionam sa transferam datele tale cu caracter personal, Tuio va notifica in mod expres cu privire la acest lucru si va solicita acordul inainte de a proceda la acest demers.

 1. Modificari in politica de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica de confidentialitate. In acest caz, documentul actualizat putand fi consultat oricand pe site-ul https://ingrijiremonumentala.ro.

Contact

Ia legătura cu noi la adresa ingrijiremonumentala@tuio.ro și iți răspundem în cel mai scurt timp.

Sugerează un monument nou


  Relația ta cu obiectivul mai sus menționat

  Prin completarea acestui formular declar că sunt de acord cu Termenii și Condițiile Site-ului, precum și cu prelucrarea datelor personale conform „Politicii de confidentialitate” a Site-ului.